eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.560

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 383-384
Nummer: 560


<-Forrige . Indhold . Næste->

560.

30 April 1692.

Om Undersøgelse af de Fattiges Midler.

Directeurerne over de huusarmis midler oc Vartovs hospital j Kiøbenhafn, jtem over Børnehuuset i Christianshafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Vj tilskicke eder herhos rigtig copie af det forslag oc betenkende, som os elskelig Holger Parsberg etc., Niels Bentzen etc., Poul Winding etc. oc Severin Rasmussen etc. til os allerunderdanigst haver indgiven, angaaende hvorleedis de allerunderdanigst formeener, at behørig oplysning og hvis anden fornøden underretning, som de til dend dennem angaaende de fattigis midlers efftersiun her udj vores etc. Kiøbenhafn af os allernaadigst anbefalede commissions fuldbyrdelse kunde behøve, dennem best kunde forskaffes oc til veye bringis, hvis beskaffenhed j self deraf udførligere kand see oc fornemme. Oc er vores etc., at j, forsaaviit dend eder over de huus armis midler, Vartous hospital, Børnehuuset her sammesteds anbetroede inspection kand vedkomme, retter eders leilighed effter strax med hin anden udj conference at træde oc ald behørig anstalt giøre, at dend af bemelte commissarier om bemelte de huus armis, Vartous hospitals, Børnehuusets midler begierte oplysning samt reede oc rigtighed paa saadan maade indrettet, som forskrevne deris til os derom allerunderdanigst indgifne forslag oc betenkende indeholder oc formelder, dennem med forderligste kand forskaffis. I særdeelished

VII s.383

haver j eder for os strax allerunderdanigst at erklære, inden hvad tid j allerunderdanigst skulle formene, sligt af eder at kunde i verk stillis oc fuldbyrdes. Dermed etc. Hafniæ dend 30 aprilis anno 1692.

Sæl Tegn. XLVIII. 441-42.

VII s.384

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 27 20:35:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top