eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.557

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 382
Nummer: 557


<-Forrige . Indhold . Næste->

557.

9 April 1692.

Om en Klage fra Bryggerlavet over Kroholderne.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom de af os allernaadigst tilforordnede commissarier til at forhøre brygger laugets her udj vores etc. Kiøbenhafn til os allerunderdanigst indgifne klagemaal over deris slette næring oc dend u-billighed, som de foregiver, at kroeholderne imod dennem skal begaa, skal behøve at vide til nærmere effterretning udj bemelte dennem allernaadigst anbefalede commission, hvad for kroeholdere der kand vere gaaen fra een brygger til een anden foruden at have afbetalt dend brygger, som de først haver borget øll hos, saa er vores etc., at j det gandske bryggerlaug her udj staden for eder paa raadstuen strax lader indkalde oc dennem tilholder, een hver for sig ved eed at forklare, hvad for kroeholdere de nu haver, hvor mange de haver hafft siden vores af dato dend 21 ianuarij anno 1690 om forandring i bryggerlaugets artichler allernaadigst udgangne forordning, saavelsom oc, om de kroeholdere, som har forladt dem, haver først afbetalt dem, førend de haver tagen øll hos andre bryggere, oc hvilcke de ere, oc os derom eders allerunderdanigst udførlig relation med allerforderligste tilstiller. Paa det ingen af bryggerlauget sig skal entholde fra at giøre ovenskrefne forklaring, saa haver j een hver at lade tilsige, at de sig til dend ende for eder indstiller under 10 rdlr. straf første gang oc under deris laugs rettigheds forbrydelse, saafremt de icke effter dend til dem anden gang giorde advarsel for eder møder. Dermed etc. Hafniæ dend 9 aprilis anno 1692.

Sæl. Tegn. XLVIII. 435-36.

VII s.382

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 27 20:26:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top