eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.550

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 378-379
Nummer: 550


<-Forrige . Indhold . Næste->

550.

27 Feb. 1692.

Om en falsk Anklage for Giftmord. Jfr. Nr. 537.

Friederich Eisenberg, byefoget i Kiøbenhafn.

C. 5. Eftersom vj af din til os allerundanigst indgifne memorial allernaadigst erfarer, at alt hvis som baade Johan Runkels, jndvaaner her j vores etc. Kiøbenhafn, hans daatter Kirsten Runkel saavelsom een anden liden pige ved nafn Catharina Andersdatter forhen haver bekiendt paa de tvende arresterede qvinder Maren Anderses oc Kirsten Jens Pedersens angaaende den formeente gift oc andet koglerj, som de skulle have forledet fornefnte Kirsten Runkel til at bruge mod hendes stifmoder, skal de j sidste forhør gandske have fragaaet, da som deraf fornemmes, at bemelte tvende qvinder ickun paa løsse oc u-grundede beschyldinger skal vere blevne anholdne, hvorudj det u lovlige forhør, som bemelte Johan Runkel j sit huus ved mag. Lauritz Hylling, capellan til Vor Frue kirke, oc Søren Rasmusen Hiortzhøi, jndvaaner her i staden, self paa egen haand skal have ladet anrette, fornemste aarsag skal vere, have vj allernaadigst bevilget, at samme tvende qvinder strax paa frj foed maa løslades. Oc skal Johan Runkel betale dennem for deris spot 50 rdr. oc derforuden, fordi hand bortskickede sin daatter førend at sagen

VII s.378

blef oplyst, erlegge til Christianshafns nye kirkes bygning 50 rdr. Saa skal oc bemelte mag. Lavritz Hylling oc Søren Rasmusen Hiortshøi, som sig til det u-lovlig forhør haver ladet bruge, een hver for sig betale til bemelte Christianshafns kirke 50 rdr. Hvad sig ellers forberørte Kirsten Runkel oc Cathrine Andersdaatter er angaaende, saa ville vj allernaadigst, at de for deris u-grundede paasigelse udj tre dage j deris forældris huuse udj din overværelse skal hudstrüges. Dereffter du dig etc. oc forskrefne penge straf fra de vedkommende strax at indfordre oc paa de steder, som for er meldt, imod qvittering lade levere. Befalendis etc. Hafniæ dend 27 februarij 1692.

Sæl. Tegn. XLVIII. 413-14.

VII s.379

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 27 19:56:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top