eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.55

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 47
Nummer: 55


<-Forrige . Indhold . Næste->

55.

21 April 1683.

Formildelse af en Dom over Skomagerlavet.

Præsident, borgemestere oc raad.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom skoemager lauget her j voris etc. hos os allerunderdanigst hafver ladet ansøge oc begiere, at vj dend ofver dennem for nogen deris mishandling imod voris allernaadigste udgangne forordning om deris sammenkomster ergangne dom allernaadigst ville ophæfve, da enddog vj med samme dom ere vel tilfreds, iche dismindre hafver vj dog alligevel af sær kongl. naade allernaadigst effterladt dennem dend halfve deel af dend penge straf, som de derfor ere kiendte udj, saa at de j stedet for de tildømte 820 rdl. ichun schal betale 410 rdl. Hvilchen voris kongl. naade j dennem strax paa raadhuuset, hvor j dennem samptlige for eder schal lade indkalde, hafver at forstendige oc dennem derhos alvorligen at tilholde, voris forordninger med ald underdanigste respect oc lydighed at effterleffve, saa fremt, om anderleedis befindis, de iche da med anden høyere vilkorlig straf ville ansees. Dermed etc. Hafniæ d. 21 aprilis 1683.

Sæl. Tegn. XLIV. 112.

VII s.47

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 6 18:49:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top