eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.545

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 376
Nummer: 545


<-Forrige . Indhold . Næste->

545.

9 Feb. 1692.

Om Begravelserne i St. Petri Kirkes nedbrudte gamle Kapel.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Hvad forstanderne for dend tydske st. Peders kirke her udj vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, angaaende at de nesten med alle dennem, som ved bemelte kirkes seeniste udbygning oc forvidning deris begravelse steder i kirkens gamle capel mist haver, schal vere accorderede undtagen med Peter Ludvig, borger oc jndvaaner her sammesteds, som paa sine stifbørns vegne skal have een prætension for et begravelse sted udj samme gamle capel, som hand iligemaade skal have mist, oc sig ej til nogen af de conditioner, som alle andre haver imodtaget, til dato skal have beqvemmet, med videre, kand j af hosfølgende copie af deris til os derom allerunderdanigst indgifne supplication self see oc erfare. Thj er voris etc., at j fornefnte Peter Ludvig og samtlige afgangne Wolmer Schenks effterlatte børns formyndere tilholder, forskrefne begravelse sted til bemelte kirkes forstandere at afstaa oc kirkens derpaa meddeelte bref fra sig til dennem at extradere, oc derimod dend anstalt giører, at kirkens forstandere dennem et andet ligesaa got, stort oc beleiligt begravelse sted der i kirken uden nogen dennem paaførende omkostning forskaffer oc dennem derpaa et nyt bref paa kirkens vegne meddeeler. Dermed etc. Hafniæ dend 9 februarij anno 1692.

Sæl. Tegn. XLVIII. 407-08.

VII s.376

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 27 19:19:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top