eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.544

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 375-376
Nummer: 544


<-Forrige . Indhold . Næste->

544.

30 Jan. 1692.

Om Salg af Silkestoffer.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj til det her udj vores kongl. residentz stad Kiøbenhafn indrettede silke manufacturs desto bedre conservation oc fortsettelse allernaadigst have for got befunden at anordne oc bevilge, saasom vj oc hermed anordne oc bevilge, at mesterne udj silke manufactur-lauget her sammesteds maa self herefter som hid indtil deris her fabriqverede silke-stoffer oc vahre i store oc smaa partier saavelsom oc udj alne tal til alle oc een hver, som med dennem kiøbe ville, frit oc u-behindret selge oc afhænde. Oc naar de først kræmmer-lauget her udj staden deris her forarbejdede stoffer oc vahre udj fire dage tilforn tilkiøbs tilbøden have, maa alle oc een hver her i staden, som silkevæverne saadanne kræmmerne forhen tilbødne vare udj heele stycker vil afkiøbe, dennem igien til hvem, som med dennem kiøbe ville, udj alne tal selge oc forhandle. Oc paa det ingen undersleb med deslige her fabriqverede stoffers behandling begaaes skulle, saa skal inspecteurerne over silke-manufacturet hermed allernaadigst anbefalet vere, idelig oc altiid nøye opsigt at have, at alting dermed oc i særdeelished med bemelte stoffers stempling oc forseigling effter de silkevæverne af os allernaadigst gifne laugs-artichler rigtig oc tilbørlig tilgaar. Saa skal oc dend eller de, som silke stoffer af silkevæverne her udj staden kiøbe oc dem igien udselge ville, tilforpligtede vere, altiid oc under 50 rdlrs. straf til Christianshafns kirke at lade de paasaatte stempler oc forseiglinger paa dend eene ende af stofferne u-afskaaren sidde, paa det de ved inqvisition fra fremmede stoffer dis bedre kand kiendes. Hvoreffter alle oc een hver vedkommende sig allerunderdanigst kand vide at rette. Thj byde oc befale vi hermed os elschel. præsident, borgemestere oc raad i bemelte vores kongl. etc. Kiøbenhafn, at de denne vores allernaadigste forordning paa behørige stæder til alles effter-

VII s.375

retning strax lader læse oc forkynde, saavelsom vores politie mester derover at holde. Givet etc. Hafniæ d. 30 januarij anno 1692.

Sæl. Reg. XXXVII. 255-56.

VII s.376

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 27 19:13:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top