eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.542

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 374
Nummer: 542


<-Forrige . Indhold . Næste->

542.

19 Jan. 1692.

Om Hattemagernes Forhold til de tydske Lav.

Politiemester Claus Rask.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom Jacob Skalhorn, oldermand for hattemager lauget her i vores etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hans laugsbrødre her sammesteds paa een tiid lang skal have eftertragtet til at bringe hannem fra ære oc velfært, formedelst hand for nogle aar siden begaf sig for hattemager i Børnehuuset udj Christianshafn oc der indgik at antage 8 fattige børn udj, hvilcket bemelte hattemager laug for andre lauge oc lader af samme handverk i Tydskland skal have angivet, saa at hand derudover for u-ærlig skal vere bleven erklæret oc ingen svenne udenrigs fra effter dend tid skal have villet eller toert tage arbeide uden de, som derover effter handverkets brug paa penge skal vere bleven straffede, naar de igien har søgt arbeide hos mesterne udj Tydskland, hvilket hattemager laugene udj Tydskland dog endelig derhen skal have modereret, at fornefnte Jacob Skalhorn for sin ære at befrj strax for samme mishandling skulle til otte laug hos dennem give 80 rdlr. oc derforuden sig her med lauget foreene, da saasom vj ingenlunde ville, at saadan u-tilbørlig forhold u-straffet skal hengaa, oc vj derforuden allernaadigst haver bevilget, at fornefnte Jacob Skalhorn fremdeelis oc udj sin lifs tiid ved sit oldermandskab maa forblive, er vores allernaadigste villie oc befaling, at du dig strax med største flid informerer, hvem iblandt hattemager lauget her i staden forbemelte Jacob Skalhorn saaledis for laugene j Tydskland haver angiven, oc dennem dereffter for saadan deris formastelse ved lands lov oc ret til exemplar straf søger oc tiltaler. Dermed etc. Hafniæ d. 19 ianuarij anno 1692.

Sæl. Tegn. XLVIII. 397-98.

VII s.374

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 27 18:53:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top