eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.536

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 371
Nummer: 536


<-Forrige . Indhold . Næste->

536.

15 Dec. 1691.

Om Ændringer i Kjødtaxten.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor gunst tilforn. Eftersom slagterlauget her i vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, at dend taxt, som udj de dennem aar 1683 allernaadigst gifne laugs artichler er sat paa fersk oc salted kiød her i staden at selge, skal formedelst tidernes forandring oc ulige dyre indkiøb falde dennem for besverlig at effterleve, saa de ej uden deris ruin kiødet i slagterboderne altiid for een priis skulle kunde udselge, hvorfor de vores allernaadigste befaling til moderation oc lindring derudj, efftersom tidernes tilstand det kunde udkreve, allerunderdanigst haver veret begierendis, thj er vores etc., at j hereffter udj agt tager, nogle gange om aaret effter vores allernaadigste udgangne lou at sette en billig taxt paa kiødet, hvoreffter det her udj staden kunde selgis, som forsvarligt kand vere effter tidernis tilstand. Hvorom j da hvergang, saa offte i nogen forandring derudinden eragter fornøden at foretage oc anordne, haver at give os elskelig Claus Rasch til Raschenberg, vores cancellie raad, assessor i vores høyeste ret oc commerce collegio, saa oc politiemester, fornøden underretning oc hannem samme forandring strax at communicere, at hand tilbørligen derover kand holde. Dermed etc. Hafniæ d. 15 decembris 1691.

Sæl. Tegn. XXVIII. 364.

VII s.371

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 27 13:14:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top