eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.52

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 45-46
Nummer: 52


<-Forrige . Indhold . Næste->

52.

31 Marts 1683.

Om Opmaaling af alle Grunde.

Præsident, borgemestere oc raad j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vj kommer udj erfaring, at ved gaardenis oc pladzernis alnemaal her j voris etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn stor u-rigtighed schal befindis, j det dend største part af jndbyggerne ingen alnemaal paa deris gaarde schal hafve, oc hvor een deel kand hafve alnemaal, schal det dog ichun være paa it styche af gaardene. Oc paa somme steder, hvor alnemaalet j gamle schiøder kand være indført, tviflis paa, at det med det alnemaal, som nu af stadz kiemnerne brugis, schal ofver eens komme. Da paa det eenlighed j alnemaalet ofver alt her j Kiøbenhafn oc Christianshafn til dend nye grundtaxtes ligesetning kunde hafves, er voris etc., at j strax beordrer stadz kiemnerne Christian Beverling oc Hans Levetzen, at de uden ophold med det nu brugelig alnemaal maaler alle jndvaanernis gaarde oc grunde her j staden saavelsom j Christianshafn j naboernis nerværelse oc det een hver under deris hænder oc zigneter

VII s.45

beschrefven gifver. Mens dersom nogle hafver alnemaal j deris schiøder, da hafver de det at effterslaa, om det med det alnemaal, som nu brugis, accorderer, oc gaardenis eyermænd derpaa een attest meddeele. Accorderer iche alnemaalet, da schal de gifve dem et nyt alnemaal. Oc paa det at saadant alnemaal iche schal komme jndvaanerne til stor omkostning, hafver bemelte stadskiemnere saadant for een billig prjs effter eders kiendelse at forrette. Dermed etc. Hafniæ d. 31 martij 1683.

Sæl. Tegn. XLIV. 94-95.

VII s.46

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 6 18:16:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top