eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.519

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 364
Nummer: 519


<-Forrige . Indhold . Næste->

519.

12 Sept. 1691.

Om Bøder til Christianshavns Kirke.

C. 5. giøre alle vitterligt, at saasom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorleedis een stor deel af de bøeder, som een oc anden udj vores høyeste ret vorder tilkiendt, til Christianshafns kirke at betale, icke effter offte giordte anmodinger skal kunde bekommes, da paa det bemelte kirke kand nyde vores kongel. naade desbedre got ad, er vores etc., at byfogderne udj kiøbstederne i vore riger, naar de derom af bemelte kirkes verge anmodes, skal saadanne hos dennem værende personer, som deris bøder inden maanetsdag, effter høyeste rettes dom er afsagt, ej betalt haver, med mindre de strax retter for sig, lade arrestere oc forsvarlig anholde, indtil de saavel deris bøder som dend derpaa anvendte omkostning betalt haver. Oc haver de, hvis de i saa maader af de skyldige bekommer, strax til Kiøbenhafns magistrat imod qvitering at indsende. Forbydendis etc. Hafniæ d. 12 septembris anno 1691.

Sæl. Reg. XXXVII. 161.

VII s.364

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 22:09:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top