eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.513

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 351
Nummer: 513


<-Forrige . Indhold . Næste->

513.

15 Avg. 1691.

Om Godtgjørelse for en Jord, der er udlagt til Nygade.

Caspar Schøller med flere, nemlig estats raad Nansen, assessor Vinding og raadmand Hans Stampe.

C. 5. Vor naade tilforn. Viide maa j, at vj ved os elskelig Oluf Rømer etc. allernaadigst haver ladet afhandle Jørgen Liebendahl, borger oc bager her udj vores etc. Kiøbenhafn, een øde plads jordfri grund oc ejendom, liggendis imellem os elskelig fru Magdalene afgangne iustits raad Peder Lassens huus paa dend Øster side oc hans nu staaende half tag huus gaards planker, som skal vere i linie med hans nu staaende half tag huus, paa dend vester side, jtem fra Hans Mikelsen kiøbmands huus paa dend norder side oc til dend nye gades linie paa dend synder side, effter kiøbe contractens videre formelding, dat. dend 11 augustj sidst forleden. For hvilken platz hannem 500 rdlr. skal betalis. Oc saasom vi i stædet for de 400 rdlr, som fornefnte fru Magdalene afgangne iustits raad Peder Lassens effter vores til eder dend 5 iulij anno 1690 allernaadigste udstede befaling af seenist paabudne grundskat skulle nyde for hendis prætension angaaende een deel hendis i boende huuses nedbrydelse ved dend ny gades indrettelse sammesteds, til vederlaug oc erstatning allernaadigst haver afstaaet til hende forskrefne platz, saa er vores etc., at j strax dend anordning giør, at fornefnte Jørgen Liebendahl med allerforderligste vorder betalt af bemelte grundskat de hannem for benefnte plads belovede 500 rdlr., hvorudj de 400 rdlr. regnes, som bemelte fru Magdalene afgangne iustitz raad Peder Lassens allernaadigst var tillagt. Imod hvilcke penges betaling hand hende oc hendes arvinger fuldkommen skiøde oc forvaring paa samme plads effter sin forskrivelse skal give. Dermed etc. Hafniæ d. 15 augustj anno 1691.

Sæl. Tegn. XLVIII. 242-43.

VII s.351

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 19:45:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top