eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.506

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 348-349
Nummer: 506


<-Forrige . Indhold . Næste->

506.

30 Juni 1691.

Om Vandstanden i Vandvæsenets Søer.

Oluf Rømer med fleere.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom os elskelig Steen Bilde etc. tillige med samtlige Husum byemænd her paa Kiøbenhafns amt for os allerunderdanigst haver ladet andtage oc sig beklage over dend store skade, som dennem paa deris beste enge tilføyes af Kiøbenhafns springvand ved Søeborre huus, Uttersløf søe kaldet, formedelst at det saa høit stemmis, at de icke een plov ved nogen ager ende skal kunde vende, hvor om oc klage fra de byer, som haver enge omkring Langvadsdam, skal vere indkommen, da som vj af vores ober cammer-juncher oc amtmand over bemelte Kiøbenhafns amt os elschelig hr. Adam Levin Knuth etc. hans derpaa gifne allerunderdanigst erklæring allernaadigst fornemmer, at vandet højere aar effter andet vorder stemmet, er vores etc., at j retter eders leilighed effter, med forderligste søerne, demningerne oc sluserne for alle Kiøbenhafns spring- oc pompevande at efftersee oc derom een gang for alle afskeed at giøre, hvor vitt vandet hver sted oc til visse tider bør

VII s.348

stemmes, oc saa fremt i skulle eragte det høynødvendigt for vores etc. Kiøbenhafn, at sluserne bliver højere, end de af alders tjd veret haver, saa haver j tillige med at efftertenke, hvad skade forbemelte vores bønder eller andre vedkommende ved saadan vandets forhøielse tilføies, oc saa til os eders allerunderdanigst relation oc betenkende om alt forskrefne til videre vores allernaadigste resolution med forderligste at indgive. Dermed etc. Hafniæ d. 30 iunij anno 1691.

Fortegnelse paa commissarierne, som fich forskrefne bref: Oluf Rømer, cancellie raad, Povel Winding, assessor, Anders Jacobsen, borgemester, Hans Stampe, raadmand.

Sæl. Tegn. XLVIII. 209-10.

VII s.349

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 23 20:32:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top