eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.505

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 347-348
Nummer: 505


<-Forrige . Indhold . Næste->

505.

30 Juni 1691.

Om Indretning af Sandkisten ved Frederiksholms Kanal.

Claus Rask.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom vj u-gierne maa fornemme, hvorleedis canalerne her udj vores etc. Kiøbenhafn tiid effter anden stor skade formedelst det hvide sands sampt muursands indførsel med sandbaade skal tilføyes oc deraf meget opfyldis oc fordervis, da til sligt hereffter at forekomme er vores etc., at du sand førerne her sammesteds een plads paa pynten af Slotzholmen ved buchten af dend ny canal lige ud for Trompetergangen udviiser, hvor oc ingen anden steds de ald sand hereffter skal losse oc opkaste oc derfor til dend ende beqvemme kister dersammesteds paa deris egen bekostning lade giøre oc udj jorden needgrave til at legge sandet udj, at det ei af regn eller rendesteenis vand i canalen bortskyllis. Oc paa det sandet desto beqvemmere af baadene i kisterne kand opkastis, skal bolverket giøres noget laufvere, saa det oc kiistens øverste kant kunde komme een tre fod over vandet, naar det har sin ordinaire høyde. Hvilcket du paa beste maader med stadens biugmester haver at overlegge. Derforuden haver du oc sandførerne strengeligen oc alvorligen at tilholde, at de ved sandets losning fæster et tæt, tilbørlig bredt seigl paa baaden oc paa bollverket, at intet ved opkastningen i canalen nedfalder. Oc paa det alting dermed dis rigtigere kand tilgaa oc prammandslauget her i staden vide alleene at svare til ald dend

VII s.347

skade, canalerne ved sandets indførsel kunde tilføyes, oc ej have aarsag at klage, at dennem skeer indpas i deris næring ved vores sandbaade oc pramme, saa have vj til dend ende allernaadigst anbefalet os elskelig vores deputerede ved søe estaten at forbyde alle oc een hver, i hvo de vere kunde, at indføre sand i baade eller pramme, enten det er deris egne eller de af andre ere laante, oc at intet sand eller andre vahre for nogen (undtagen til voris egen tieniste) med Holmens baade eller pramme maa føris. Men een hver, som sand kand have fornøden, skal tilforpligtet vere at lade det paa fornefnte sand plads hendte eller oc igiennem portene føre. Oc saasom ballastbaadene iligemaade skal foraarsage stor skade, naar de med deris sand enten i canalen eller nogen steds paa strømmen ligger, da have vi til sligt hereffter at forekomme oc saa allernaadigst anbefalet forbemelte os elskelig vores deputerede ved søe-estaten at udviise dennem, som deslige ballastbaade fører, een ligge plads mellem ballast pælene oc Christianshafns nye verk inden et vist begreb, som med pæle skal aftegnes, saa haver du de vedkommende strengeligen at tilholde, ei at betiene nogen med balastis indgivelse, med mindre skiberommet paa de visse dertil forordnede steder ligger. Dermed etc. Hafniæ d. 30 junij anno 1691.

Sæl. Tegn. XLVIII. 204-05.

VII s.348

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 23 20:25:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top