eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.495

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 341-342
Nummer: 495


<-Forrige . Indhold . Næste->

495.

24 Marts 1691.

Om Kanalernes Vedligeholdelse.

Hr. Hans Skak, admiral Henrich Span, ober secret. Moth, estats raad Gyldensparre, vice admiral Jver Hop, cancellie raad Rømer, politiemester Claus Rask, raadmand Jørgen Bøfke, Barthol. Stüver oc Claus Reimer.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Vj tilskicke eder herhos rigtig copie af os elskelig Claus Rasches etc. til os allerunderdanigste

VII s.341

indgifne memorial angaaende dend store skade, som canalerne her udj bemelte vores etc. Kiøbenhafn udj adskillige maader skal tilføjes, een deel formedelst det hvide sands indførsel med sand baade, een deel formedelst rendesteenenis oc andre renders udløb fra gaderne oc huusene udj canalen, hvorved canalen tid effter anden opfyldes oc forderves, foruden at bolverkerne icke heller af de vedkommende tilbørligen skal vedligeholdes, saavelsom oc angaaende canalens reenselse, fra vores ober secreterers os elskelig Matthias Mothis gaard oc ud til Christianshafns broe, item om pælis anordning til skiberommenis fastgiørelse udj haufnene inden for Toldboden, med videre, som af hannem allerunderdanigst andragis oc j af fornefnte hans memorial udførligen kand see oc fornemme. Thj er vores etc., at j strax paa een beleilig tiid oc sted med hinanden tilsammentræder oc os om forskrefne posters beskaffenhed, effter at j dennem med flid igiennemgaaen oc overvejet haver, eders allerunderdanigst udførlige relation oc betenkende til videre vores allernaadigste resolution med forderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ dend 24 martij 1691.

Sæl. Tegn. XLVIII. 79-80.

VII s.342

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 23 18:46:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top