eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.494

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 340-341
Nummer: 494


<-Forrige . Indhold . Næste->

494.

24 Marts 1691.

Om Indkvarteringen.

Hr. Conrad, greve af Reventlov med flere, nemlig ober secreterer Moth, ober secreterer Harboe, estatz raad Nansen, d. Holger Jacobæus

VII s.340

som rector academiæ, cancellie raad Rømer oc Claus Rasch, politiemester.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Vi tilskicke eder herhos rigtig copie af een memorial, som een deel af eder til os allerunderdanigst indgivet haver, angaaende nogle poster, som ved standqvarterernis ligning her udj vores etc. Kiøbenhafn skal forefalde, hvorover i oc vores allernaadigste villie oc resolution til effterretning allerunderdanigst haver veret begierendis. Thj er vores etc., at j paa een beleilig tiid oc sted med forderligste tilsammentræder oc flittig med hin anden confererer om hvis, som j allerunderdanigst skulle formeene, udinden forskrefne poster best oc gafnligst at kunde anordnes. Oc saasom vi herforuden allernaadigst maa fornemme, hvorleedis borgerskabet her udj staden sig over de 2000 indqvarterings portioner, som dennem foruden det qvantum, som de ellers af deris gaarde oc ejendomme effter grundtaxten maa betale, for deris næring oc brug paaleggis, høyeligen skal besverge, saa haver j oc denne materie grundeligen at igiennem gaa oc overveye, enten j allerunderdanigst skulle eragte det for tienligst, at det ved de borgerskabet for deris næring forud paalagde 2000 portioner hereffter som tilforn fremdeelis skulle forblive, eller at saadan indqvarterings aparte paaleg gandske kunde opheves, oc een hver vere forpligtet alleene til det qvantum, som hans gaard oc eyendom udj grundtaxten er ansat for, at svare. Oc de udj gaardene eller huusene boende self at have den frihed, at foreene sig med dem, som de udj deris huuse eller kieldere til leye indtager, hvor meget de dennem til hielp til deris indqvarterings holdelse skulle give. Eller oc hvorledis j allerunderdanigst skulle formeene, dermed hereffter best at skulle forholdes. Om hvilcket forschrefne j os eders allerunderdanigste relation oc betenkende til videre vores allernaadigste resolution med forderligste haver at tilstille. Dermed etc. Hafniæ d. 24 martij 1691.

Sæl. Tegn. XLVIII. 78-79.

VII s.341

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 23 18:37:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top