eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.493

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 340
Nummer: 493


<-Forrige . Indhold . Næste->

493.

24 Marts 1691.

Om Konsumtionen.

Cammer collegio.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom vj allernaadigst haver anbetroet oc forordnet vores cammer raad os elskelig Edvart Kruse til at have directionen over consumptionens oppebørsel af viin, salt oc tobak her udj vores etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn paa to aars tiid, beregnet fra dend 1 februarij sidst forleden oc til dend 1 februarij anno 1693, med visse vilkor, som j af hosfølgende copier af hans jnstrux oc hans allerunderdanigste forskrivelse derimod udførligen kand see oc fornemme, saa er vores etc., at j strax beordrer vores toldforvalter os elskelig Lavritz Eskildsen, uden ophold at lade forfatte een rigtig specification oc uddrag saavel af told- som consumptions bøgerne paa ald dend viin, salt oc tobak, som baade i forgangen aar 1690 oc i indeværende aar til datum her er indkommen, oc hvad deraf er betalt, item hvor meget deraf igien i bemelte tiid til lands eller vands er angiven oc udført, oc hvad til oplag er bevilget, oc endelig hvad da netto hos een hver skal findes i forraad, oc derforuden at give bemelte vores cammer raad ald dend effterretning, som hand tiid effter anden til vores tieniste oc indteresses beobagtelse baade af told- oc consumptions bøgerne saavelsom andet motte begiere. Sammeledis haver j oc at befale fornefnte vores toldforvalter, at hand ei hereffter tilsteder noget skiberom at udlosse eller igien til udførsel at indtage noget af forskrefne vare, førend de vedkommende med tilbørlig rigtighed fra meerbemelte vores cammer raad beviiser, at consumptions betienterne har veret deroverværende, desligeste at hand strax giører fornefnte vores cammer raad tilbørlig rigtighed for hvis consumption, hand har ladet oppebære siden d. 1 februarij udj indeværende aar af viin, salt oc tobak, oc samme indkomster til samme offtbemelte vores cammer raad leverer, efftersom hand til afgifften af consumptionen af viin, salt oc tobak fra bemelte 1 februarij effter sin allerunderdanigst forskrifning skal svare. Dermed etc. Hafniæ dend 24 martij 1691.

Sæl. Tegn. XLVIII. 77-78.

VII s.340

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 23 17:40:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top