eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.492

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 338-339
Nummer: 492


<-Forrige . Indhold . Næste->

492.

23 Marts 1691.

Instrux for Konsumtionsdirektøren.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj allernaadigst haver betroet oc overdraget, saa oc etc. vores cammer raad os elschelige Edvart Kruse directionen over consumptionens oppebørsel af alle slags viin, salt oc tobak her udj vores etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn paa to aars tiid, beregnet fra dend 1 febr. sidst forleden oc til dend 1 febr. anno 1693, med efterfølgende vilkor.

1. Skal hand rigtig lade oppebære consumptionen af viin, salt oc tobak af alle oc een hver, af hvad stand oc condition de ere,

VII s.338

saa meget som her j staden oc Christianshafn angivis til at indføris oc her consumeris, saavelsom af alt hvis, som her i landet til at consumeris vorder udført, naar det icke gaar til de kiøbsteder, hvor consumptionen bort forpagtet er, oc det effter vores allernaadigst udgangne consumptions forordnings tilhold af dato dend 13 octobris anno 1688 oc vores allernaadigste resolution af dato dend 21 martij nest afvigt, nemlig: Af een ahme rinsk, spansk, italiensk oc alle andre heede viin 6 rdlr., 1 oxehovet fransk brendevjn 9 rdlr., 1 oxehovet eller sex anckere fransk viin 5 rdlr, 1 oxehovet viin edicke 6 rdlr., 1 skaalpund tobaks-blade 2 Sk., 1 skaalpund spunden tobak, som indføres, 6 Sk., 1 tønde salt, alle slags, 3 Sk.

2. Til vores intraders desto rigtigere indbringelse ville vj allernaadigst, at hand lader efftersee ald dend forraad, som til datum findis hos alle oc een hver grosserer, viinhandlere, viintappere eller andre, som haver viin, salt oc tobak i forraad, oc hvis befindes, ei at vere betalt consumption af, skal hand dend deraf lade oppebære lige effter dend første postes formelding (dog ickun saaviit, at vores til viinhandlerne her i staden allernaadigst udgifne bref af dato dend 22 iulij 1690 ej derved præjudiceris).

3. Saa ville vj oc hermed alvorligen oc strengeligen have advaret oc befalet alle oc een hver, som handler med forskrefne vahre oc haver nogle deraf i forraad, at de dennem, ingen deraf undertagen i nogen maade, strax oc forinden d. 1 aprilis førstkommendis een hver under sin haand indgiver til bemelte vores cammer raad oc directeur een rigtig specification paa ald dend forraad, hand til dend tiid af viin, salt eller tobach haver, oc det netto, hvor det findes oc er beliggende, saa oc i hvad træ oc fustagier det er, oc det saaledis, at naar inqvisitionen skeer, de vedkommende da, om noget befindes, som ej af dennem rigtig er bleven angivet, eller oc nogen med sin angivelse udebliver oc dermed ej til bestemte tiid indkommer, ei ville have det øfrige oc u-angiven forbrudt oc confisqveret oc derforuden være undergivne dend straf, som den anden post i vores allernaadigste udgangne consumptions forordning af dato dend 13 octobris 1688 ommelder.

Hvoreffter alle oc een hver vedkommende etc. Oc byde vj hermed oc befale os elskelig præsident, borgemestere oc raad her i vores etc. Kiøbenhafn, at de denne voris anordning strax lader læse oc forkynde. Givet etc. Hafniæ dend 23 martij 1691.

Sæl. Reg. XXXVII 62-64.

VII s.339

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 23 17:02:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top