eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.491

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 338
Nummer: 491


<-Forrige . Indhold . Næste->

491.

21 Marts 1691.

Om Kandestøbernes Uvillighed til at forfærdige de ny Maal og Vægt.

Claus Rask politiemester.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj fornemme, at kandestøberne her udj vores etc. Kiøbenhafn, siden at vi allernaadigst haver befalet os elskelig Oluf Rømer, vores cancellie raad etc., ald maal oc vegt i vore riger Danmark oc Norge for dis bedre lighed oc uniformitets skyld at lade forfærdige, skal have beteet sig u-villige oc gienstridige til at giøre oc forarbeide tin-maal for betaling hereffter som tilforn for de af os da dertil allernaadigst forordnede commissarier saavelsom magistraten her i staden, med mindre de det oc self maa forhandle, da er vores etc., at du strax alvorligen tilholder kandestøber-lauget her sammesteds, fremdeelis for billig betaling at for arbeide hvis tin maal af alle sorter, som behøvis oc af bemelte vores cancellie raad hos dennem vorder bestilt, ligesom de hid indtil for commissarierne oc magistraten arbeidet haver. Oc paa det at alting dermed rigtigen maa tilgaa, saa skal du have flittig tilsyn med, at hverken kandestøberne eller andre handverker understaar sig, paa egen haand at forfærdige eller forhandle noget af det nye maal oc vegt, under fem rixdalers straf for hver stykke, som saaleedis vedkommer, halfparten til Christianshafns kirke oc dend anden halfve part til angiveren. Dermed etc. Hafniæ dend 21 martij 1691.

Sæl. Tegn. XLVIII. 76-77.

VII s.338

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 23 16:53:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top