eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.478

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 332-333
Nummer: 478


<-Forrige . Indhold . Næste->

478.

20 Dec. 1690.

Toldfrihed for Silkevarer.

Cammer collegio.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Viide maa j, at vj af sær kongl. naade allernaadigst haver bevilget, at saavel silke væverne selv her j vores etc. Kiøbenhavn som deris forleggere maa her effter, indtil vj anderledis derom tilsigendis vorder, uden nogen tolds erleggelsse frit lade indføre alle de rue og ufarvede vare saasom silke, uld og andet disslige, som de til at forarbeide behøve kunde. Jlligemaade maa de og imellem vore riger toldfrj ud- og indføre alle slags silcke stoffer, som her er forarbeidede og af de tilforordnede effter de silke væverne allernaadigst givne laugs artichler stemplede. Befindis nogen silckevæver enten at angive udenlandske vare for indlandske eller og udj een eller anden maade nogen undersleb der jmod at begaa, icke alleeniste have samme vare forbrudt, men end og derforuden betale til Christianshafns kirke fire dobbelt saa meget, som

VII s.332

samme vare kand befindes at være værd. Skulle og silke væverne kunde antreffe nogen, som udenlandske stoffer uden tolds erleggelsse haver indsneget, da skal icke alleeniste saadanne indsnegne vare, men end og de derfor paabudne straf bøder til lige deeling til Christianshavns kirke og dend eller de silke vævere, som de skyldige der med antreffet haver, være forfaldne. Der effter j eder allerunderdanigst haver att rette og derom strax, saaviit det eder kand vedkomme, paa behørrige stæder fornøden anordning at giøre. Befalendis etc. Hafniæ d. 20 decembris 1690.

Bartholomeus Jenssen og Christian Braem.

C. 5. Vor naade tilforn. Af hoesfølgende laugs artichler, som vj allernaadigst haver givet silkevæverne her j voris etc. Kiøbenhavn, kand j iblandt andet fornemme, hvorledis vi allernaadigst haver udmeldt eder som voris tilforordnede at have indseende med dennem, at alting sømmeligen tilgaar. Thj er voris etc., at j eder samme forretning der effter strax antager og tilbørligen forestaar, saa og ellers lader forskrefne laugs artichler paa behørige stæder til de vedkommendis effterretning læse og forkynde. Dermed etc. Hafniæ d. 20 decembris 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 516-18.

VII s.333

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 19:18:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top