eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.477

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 332
Nummer: 477


<-Forrige . Indhold . Næste->

477.

13 Dec. 1690.

Om Undersøgelse af Bryggernes Klagemaal.

Hr. Conrad greve af Reventlov med flere.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Hvad bryggerlauget her j voris etc. Kiøbenhavn for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage anl. deris slette brygger næring, hvilcket een deel skal foraarsagis af kroholdernis ubillighed, som ej skal ville nøjes med dend tyvende tønde, men prætendere hver tiende, ja hver syvende tønde, førend de dennem deris øl vil afhandle og udtappe, med videre, som i deraf udførligen kand see og fornemme, thj er voris etc., at j oldermændene med nogle af bryggerne j bryggerlauget paa en belejlig tiid og sted strax for eder lader kalde, da deris klagemaal, saavelsom hvis de till deris brygger nærings forbedring kand viide at forebringe, nærmere hører, og effter at j des beskaffenhed med flid haver efftertengt og overvejet, os derom eders allerunderdanigste erklæring og betenckende till videre voris allernaadigste resolution med forderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ d. 13 decembris 1690.

Commissarierne, til hvilcke denne befaling gick, vaare effterskrefne: hr. Conrad, greve af Reventlov, hr. Otto Skeel, hr. Knud Tott, hr. ober secreterer Moth, hr. estats raad Bentzen, hr. Jens Juell, hr. Christopher Seested, hr. Peter Brandt, hr. estats raad Nansen, hr. estatz raad Elers og hr. cancellie raad Rasch.

Sæl. Tegn. XLVII. 511-12.

VII s.332

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 19:12:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top