eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.474

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 330-331
Nummer: 474


<-Forrige . Indhold . Næste->

474.

25 Nov. 1690.

Om Lindring i Grundskatten for en Gaard i Larslejstræde.

Commissarierne over jndqvarteringen j Kiøbenhavn.

C. 5. Vor naade tilforn. Viide maa j, at efftersom vj af Hans Larsen, urtegaards mand og jndvaaner her udj voris etc. Kiøbenhafn, hans allerunderdanigste andragende saavelsom af de offuer grundtaxten allernaadigst af os forordnede commissarier, deris allerunderdanigste derom indgifne erklæring allernaadigst fornemmer, at bemelte Hans Larsens her j staden udj Larsleegstrædet beliggende huus og pladtz med tilhørige have og vaaning vel af temmelig begrib og størelse skal befindis, mens dog af den beskaffenhed, at formedelst pladsen af andris waaaninger indesluttes, skal hand ey kunde føre sig den saa til nytte og fordeel, som hand gierne vilde og andre hans naboer kunde giøre, hvor udoffuer hand allerunderdanigste for os klagelig haver paastaaet og besverget sig, at den ofuer samme plads ny forfattede og jndrettede grundtaxt skal imod de andre at regne

VII s.330

falde hannem for høy og besverlig; da hafue vj derudinden allernaadigst for got befunden saaledis at moderere, som vj og hermed allernaadigst bevilge og tillade, at fornefnte Hans Larsen maa og skal her efter udj 10 aars tiid paa bemelte hans pladtz og grund nyde dend halfve ny grundtaxtis afslag. Der effter j eder etc. Befalendis etc. Hafniæ d. 25 novembris 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 503-04.

VII s.331

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 18:50:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top