eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.473

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 330
Nummer: 473


<-Forrige . Indhold . Næste->

473.

18 Nov. 1690.

Kronens Gaard paa Nytorv overdrages von Schindel til Indrettelse af et ridderligt Akademi.

Cammer collegio.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elskel. Wiglas von Schindel sig allerunderdanigste haver paataget, paa egen bekostning att ville indrette her j voris kongl. etc. Kiøbenhavn et kongel. academie, hvor ungdommen udj adskillige berømmelige exercitier skal kunde blive informeret, og hand til samme brug voris gaard paa Ny torf her j staden, som af voris general lieutenant os elskel. hr. Hans Schach bebois, tilkiøbs allerunderdanigst haver været begierendis, erbydende sig derfor at give 6000 rdlr., da j hvor vel vj selv haver antaget dend for 10000 rdlr., have vj dog, for dis meere at facilitere verkit, allernaadigst bevilget, at hand samme voris gaard med de der til liggende husse og vaaninger samt tilhørende pladtzer for sig og sine arvinger til evindelig arf og eiendom for de allerunderdanigst tilbudne 6000 rixdlr. maa nyde. Thj er voris etc., at j voris allernaadigste eiendoms skiøde der paa for hannem og hans arfvinger strax behørigen lader opsette og os til videre underskrivelse allerunderdanigst forrestiller, som j hannem haver at lade følge, naar hand tilbørlig qvittering fremviiser, at hand forberørte 6000 rixdlr. rigtigen haver betalt. Dermed etc. Hafniæ d. 18 novembris 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 490-91.

VII s.330

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 18:46:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top