eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.472

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 329
Nummer: 472


<-Forrige . Indhold . Næste->

472.

8 Nov. 1690.

Om Kassation af gamle Vægter og Maal.

Clavs Rask, politiemester.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj dend 15 iulij sidst forleden allernaadigst haver anbefalet os elskel. Olluf Rømer, voris cancellie raad etc., at have jnspection over dend nye vegt og maal udj begge vore riger Danmark og Norge, da paa det samme verk disto bedre kunde befordris og nyde sin fremgang og dend der ved hid indtil foregaaende urigtighed blive afskaffet, er voris etc., at du ved nøyeste og beste jndqvisition lader bryde og ubrugelig giøre iche alleene ald gammel og ustemplet wegt og maal, som her j riiget overkommis kand, men end og hvis af dend nye vegt og maal kunde findis, som enten formedelst dets daglig uagtsom brug eller anden aarssag skyld saa fordervet og beskadiget kand være, at det ey paa ny skal kunde rettis og stemplis, dog at du først udførligen communicerer bemelte voris cancellie raad des beskaffenhed og hans betenckende derover fornemmis. Saa ville vj og allernaadigst, at du for des bedre rigtigheds og ligheds skyld lader have god og flittig tilsyn med bødkerne, at ingen øltønder, miød- eller must tønder, jtem viin -, brendevin- eller nogen anden til drikke vare brugelig fustagier af dem giøris og selgis, førend de først af meer bemelte voris cancelli raads betienter behørigen ere blevne brendte og stemplede. Saa og at du rigtigen lader anteigne alle ustemplede tønder og fustagier til alle slags drick, som j kiøb og sal gangbar ere, hos hvem de end og findes, for at blive efter des rigtig befindende med forderligste tilbørligen stemplet. Dermed etc. Hafniæ d. 8 novembris 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 483-84.

VII s.329

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 18:41:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top