eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.471

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 328-329
Nummer: 471


<-Forrige . Indhold . Næste->

471.

1 Nov. 1690.

Om Bøder til Fordel for Christianshavns Kirke.

Kiøbenhavns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Voris allernaadigste villie og befaling er, at naar j her effter eragter, nogen, som sager her til raadstuen haver at paatale og ved retten at udføre, sig saaledis at have forseet, at hand efter loven paa penge til een eller anden brug bør at mulcteris, j da tilkiender samme person, saadan penge straf til Christianshavns nye kirkes bygnings fornødenhed at betale, indtil dend fuldkommen færdig bliver. Hvilcket vj og allernaadigst haver anbefalet landsdommerne her udj vort riige Danmark til landstingene at paaagte og saadanne penge, naar de vedkommende j hovet sagen iche vil eller bør at appellere, at jndfordre og til hver districts land commissario lade erlegge. Men om de skyldige udj betalingen skulle findes effterladne eller motvillige, haver vj allernaadigst beordret voris land commissarier, slige penge effter landsdommernis angivende at indkræve og til eder eller eders fuldmegtig, tiid effter anden som de jndkommer, jmod qvittering at betale. Hvilcke penge, tillige med hvis j saa maader her ved raadstuen falder (som j effter ovenskrevne

VII s.328

maade self haver at lade jnddrive), saa og hvis eder ellers fra byfogden her j staden kand vorde tilstillet, j til kirkeværgeren ved bemelte Christianshavns kirke jmod qvittering haver at lade levere, som derfor behørig regenskab og rigtighed skal giøre. Men naar samme kirke er færdig bleven, ville vj allernaadigst, at forberørte penge straf til voris land milities Qvæsthuus skal hendømmis og til detz directeurer betalis. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ d. 1 novembris 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 480-81.

VII s.329

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 18:36:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top