eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.468

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 326
Nummer: 468


<-Forrige . Indhold . Næste->

468.

6 Okt. 1690.

Om Fortegnelse over Bygningsmaterialet til Christianshavns Kirke.

Oluf Rømer cancellj raad og raadmand Hans Stampe.

C. 5. Vor naade tilforn. Voris etc. er, at j strax ved stads bygmesteren Christopher Gros og stads conducteuren Elof Jonsen Manger rigtigen lader jnventariere alle de materialier, som til Christianshavns ny kirkes bygning ere jndkiøbte, annammede og ej endnu forbrugte, saa og lader opmaale alt det allerede giorte arbeide, ikke alleene muuren og fundamenterne, men end og cornischerne og list werket samt de hugne kampesteene, dissligeste lader forfatte en ungeferlig specification paa alt det nu ved bygningen befindende stillings tømmer og bredder samt andre j brug værende materialier, som for øyne kand sees, og endelig effter at ovenskrefne materialier, brugte og u-brugte, ere bleven effterseet og bygningen opmaalet, da effter bemelte stadtz bygmesters og stads conducteurs egen æstime og flittig jnqvisition paa behørige steder lader forfatte et almindeligt og, saaviit muligt er, rigtigt opsat og designation paa hvis muur-, kamp- og gullands-steen saavelsom kalch, jern, bredder, stillings tømmer, hæve-redskab og andre materialier, j hvad navn de og have kunde, som til bemelte kirkes bygning ere jndkiøbte og forbrugte. Til hvilchet disbedre j rigtighed at bringe de hid indtil ved bygningen brugte iuspecteurer, bygmestere, handverksmestere og alle de, som materialier haver leveret, skal være tilholdne at give eder skrifftlig under deris hænder ald den underretning, som j af hannem kunde behøve og begiere. Hvilchet opsat og designation j tillige med eders allerunderdanigste betenckende om, hvad bemelte voris stads bygmester og stads conducteur for forskrevne deris umage og forretning billigen bør at nyde, udj voris danske cancelli til videre voris allernaadigste resolution med forderligste haver at indlevere. Dermed etc. Hafniæ d. 6 octobris 1690.

14 Oktober lignende Brev til Lambert von Haven.

Sæl. Tegn. XLVII. 451-52.

VII s.326

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 18:11:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top