eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.456

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 313
Nummer: 456


<-Forrige . Indhold . Næste->

456.

15 Juli 1690.

Det overdrages Ole Rømer at have Tilsyn med Forfærdigelsen af de ny Maal og Vægt.

Præsident, borgemestere og raad j Kiøbenhaun.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom vj maa fornemme, at voris allernaadigste intention om det ny maal og vegts indrettelsse her udj voris etc. Kiøbenhavn ej endnu skal være fuldbiurdet, men en stoer deel af det gamle skal være til overs og det gamle og ny i fleng brugis, hvor ved stor urigtighed i kiøb og sal skal foraarsagis, da paa det alting dermed inden kort tiid kand komme til rigtighed og voris allernaadigste intention naa sin fremgang, haver vj allernaadigst for got befunden, eder fra den eder j saa maader allernaadigst anbefalede inspection saalenge at forløfue, at voris kongl. residentz stad tilfulde med det ny vegt og maal kand vere forsiunet. Thil hvilken ende vj self saadant ny vegt og maal for stadens jndbiuggere vil lade forferdige, og have vj allernaadigst anbefalet os elskelige Ole Rømer, paa vore veigne tilbørlig inspection at hafue, at alle slags deraf effter voris allernaadigste forordningers tilhold vorder, det allersnariste skie kand, forferdiget, proberet og adjusterit, og at der paa ey høyere pris skal settis, end at omkostningen just kand blifue stoppet, saa og at eders brende, paa hvis her j staden behøvis og selgis, skal settis og eder eders sædvanlige jndkomst deraf betahlis. Dereffter j eder allerunderdanigst haver at rette. Befalendis etc. Hafniæ d. 15 iulllj 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 395-96.

VII s.313

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 15:35:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top