eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.454

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 311-312
Nummer: 454


<-Forrige . Indhold . Næste->

454.

5 Juli 1690.

Om forskjellige Udgifter til Stadens Nytte.

Hr. estats raad Schøller, Hans Nansen, Povel Winding og Hans Stampe.

C. 5. Vor naade tilforn. Vj tilskicke eder herhos en forteignelsse paa adskillige udgifter til denne voris kongel. etc. Kiøbenhafns almindelig nytte, bedragende sig tilsammen 7166 rixdlr. 10 2/3 skil., som u-angiengeligen(!) vil betalis. Thj er voris etc., at j eder strax dend nye grundtaxt her over staden saavelsom Christianshaufn paa een vis tiid og sted foretager og deraf først uddrager vores egne (Skipperboderne undtagen) og hendis Mayts. voris elskel. kiere gemahl dronningens gaardes og huusses og andre publiqve steders, som enten efter vores sær allernaadigste tilladelse og privilegier eller og formedelst nye bygninger efter vores allernaadigste udgangne forordninger bør frj at vere, og naar det er skeet, da proportionaliter ligner og legger forskrefne 7166 rixdlr. 10 2/3 skilling til betaling paa de øfrige gaardes og huusses qvantum efter bemelte nye grund-taxt. Hvorefter j dend anordning haver at giøre, at samme penge ved de betienter, som løchte skatten indkræver, det snareste mueligt er, vorder jnd-

VII s.311

fordret og til eder leveret, hvilke j siden til de vedkommende efter fortegnelsens anleding jmod behørige qvitteringer skal betale. Dermed etc. Hafniæ d. 5 iullij 1690.

Forteignelse paa en deel udgiffts poster vedkommende staden Kiøbenhafns almindelig nytte, som nødvendigen vil betalis.

1. Om dend gaard j Vimmelskaftet, som skulle igiennem brydis udtil Gammel torf, skal vere accorderet for ungefer 3200 rixdlr.

2. Disligeste for fru Magdalena Peder Lassens husis jndbrydelse j Vimmelskaftet 400 rixdlr.

3. Til toldboed vejens omkostning og reparation skulle og giøres fornøden 760 rixdlr.

Effter trende Hans Kongl. Majts. allernaadigste resolutioner af dato 1 martij 1690 skulle betales til efterskrefne, nemlig: ingenieur Hammerstein for Kiøbenhafns og Christianshafns maaling 200 rixdlr., Elovius Jonæ Mangors for udregning og maalings commission 250 rixdlr., Niels Reinholtsen, som haver skrevet j commissionen, 100 rixdlr.

5. Stads hauptmanden Niels Envoldsen paa een adjutant og een skriver j 12 aar siden anno 1676 500 rixdlr.

6. Lorentz Kreyer kræmmer haver og indgivet een memorial, hvorved hand andrager at have forskaffet een partj tran til lanternerne anno 1688, hvorforre hand jngen betaling skal have bekommet. Hvilket skal andrage ungefer 1700 rixdlr.

7. Dorthe afg. Rassmus Sørensens, for hvis hun af hendis eyendoms grund og pladz formedelst dend forandring med gaderne har mist, 56 rixdlr. 10 2/3 Sk.

Summa 7166 rixdlr. 10 2/3 Sk.

Sæl. Tegn. XLVII. 381-83.

VII s.312

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 15:23:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top