eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.450

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 304-305
Nummer: 450


<-Forrige . Indhold . Næste->

450.

17 Juni 1690.

Om Slagsmaal mellem Borgere og Militære.

Kiøbenhavns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj maa fornemme, hvorledis tid effter anden adskillige clammerier oc slagsmaale jmellem Holmens folk, landmilitien og borgerskabet her j voris etc. Kiøbenhavn skal forefalde, hvilket voris arbeid og tieniste meget skal hindre, j det at de, som sig saaledis haver forseet, en tiid lang j arrest maa hensidde, jndtil at de self og deris vidner j sagen kand forhøris, samt kald og varsel effter loven gives, at endelig dom der udj kand falde, da paa det vitløftige processer kunde forekommis samt tids og pengis spilde sparis, have vj allernaadigst for got befundet, nogle visse personer af land militien og søe statens tillige med tvende af borgerskabet at committere, som en vis dag j ugen, eller saa ofte de udj extraordinaire tilfælde bliver tilsøgt, skal sammen træde og udj en af søe estatens copiisterss overværelsse, som rigtig protocol over, hvis der forefalder, skal holde, strax uden videre foregaaende kald og varsel tage parterne j forhør og søge, dennem enten j mindelighed at foreene eller ved endelig dom og sententz at adskille, saa at de skyldige effter forseelsens beskaffenhed tilbørligen kunde vorde straffet og igien til deris vagt og arbeide anviiste. Thj er voris etc., at j strax forordner tvende j lov og ræt kyndige borgere her j staden til at møde j forskrefne commission tillige med de andre committerede,

VII s.304

naar noget j saa maader skal foretagis og de derom bliver advaret, og da j det øvrige allerunderdanigste at rette sig effter de ordres, som dennem samtlige allernaadigst givne ere eller vorder. Dermed etc. Hafniæ d. 17 iunij 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 366-67.

VII s.305

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 08:31:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top