eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.449

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 303-304
Nummer: 449


<-Forrige . Indhold . Næste->

449.

3 Juni 1690.

Om Maltkonsumtionen.

Edvart Kruse.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom vj fornemme, at bryggerlauget her j voris etc. Kiøbenhavn icke haver villet tage jmod de forslag, som vj dennem ved os elskelige hr. Peter Brandt etc. og Matthias Moth, voris ober secreterer etc., haver ladet giøre om malt consumptionen her sammestedtz j forpagtning at nyde, da er voris

VII s.303

etc., at du samtlige bryggerne her j staden og Christianshafn strax for dig paa en vis sted lader kalde og dennem foreholder, at dersom de endnu ville blive fast ved deris forhen allerunderdanigst giorde tilbud, at give aarlig til forpagtning af deris egen maltconsumption fire og treessindstyve tussinde rixdaler og betale til maaler penge aarlig fire tussinde rixdaler med saadan nøjagtig caution, at pengene til tolf terminer aarlig forud rigtigen skal blive erlagt, ville vj allernaadigst forunde dennem samme malt consumption paa dend maade j forpagtning udj saa mange aar, som de for dennem og deris effterkommere bryggere j lauget kunde blive til sinds at accordere om, og til dend ende allernaadigste lade deris hestemøller til deris egen nytte og brug blive staaende. Hvorom du deris skrifftlige erklering haver at begiære og tage, som du os til videre voris allernaadigste resolution med allerforderligste haver at tilstille. Dermed etc. Hafniæ d. 3 iunij 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 349-50.

VII s.304

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 08:27:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top