eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.445

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 302
Nummer: 445


<-Forrige . Indhold . Næste->

445.

13 Maj 1690.

Stadfæstelse paa Skøde paa et Hus i Laxegade.

Henrich von Soest, kongens bartsker.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vi den 20 martii anno 1688 allernaadigst tilloed voris bartsker Henrich von Soesten at tilforhandle sig hans nu iboende huus, under nr. 9 liggende i Laxegaden udi Skipperboderne her i voris etc. Kiøbenhafn, som voris elskelige kiere hr. fader sal. etc. den 4 iulii anno 1660 allernaadigst haver given afgangne Henrich Neyman, forige sukerbager, udi forsikring for 600 rdlr., oc bemelte Henrich Sosten nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis hand for uden første kiøb een temmelig stoer bekostning paa samme huus at lade reparere oc bebygge allerede skal have anvendt oc endnu derpaa for dets bygfældigheds skyld maa anvende, befrychtendes sig, at formedelst huset staar os oc voris kongelige arve successorer til løsen, oc at dets eyere da ikkun skulle betales de 600 rdlr., som det er given i forsikring for, oc nyde erstatning for den derpaa billig anvendte bekostning efter uvillige mænds sigelse, hand eller hans arvinger der ved stoer skade skulle lide i henseende til, at hand derfor i første kiøb skal have betalt 750 rdlr., oc at bygningen i fremtiden for ringe vilde blive vurderet, da have vi efter bemelte Henrich von Soestens herom allerunderdanigste etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at forskrefne huus oc dets tilhørige grund maa oc skal her efter følge oc tilhøre hannem oc hans arvinger samt des efterkommende eyermænd for evindelig arf oc eyendom, qvit oc fri for alle de prætentioner, som vi os oc voris kongelig arve successorer i regieringen dertil hidindtil forbeholden haver haft. Forbydendis etc. Hafniæ den 13 maji anno 1690.

Sæl. Reg. XXXVI. 360-61.

VII s.302

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 08:14:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top