eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.444

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 301
Nummer: 444


<-Forrige . Indhold . Næste->

444.

29 April 1690.

Om Handel med Jærnvarer.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Saasom vj allernaadigst komme udj erfaring, hvorledis stoer missbrug og undersleb med jernprang her udj voris etc. Kiøbenhavn begaaes, i det ey alleene os self paa vores Holm og Tøyhuus, mend end og jndvaanerne her udj staden og særdeeles de, som nogen bygning lader bygge, atskilligt jerntøy, saavel nytt som gammelt, af utroe mennisker vorder fravendt og siden af jernprangere opkiøbis og igien paa torfvene udpranges, da paa det saadant her efter, det meste mueligt er, kand forekommis, er voris etc., att j strax den anordning giører, at jngen, være sig enten mands eller qvinders person, her effter noget jernfang paa torvene eller andensteds fal holder, langt mindre dermed omløbe. Men paa det en hver, som saadant behøve, kunde viide, hvor de det kunde bekomme, da have j derom den anstalt at giøre, at nogle af de fattige smidde eller deris enker, som ere udj lauget, anordnes, som med sligt jernfang alleene maa handle, hvilke j og visse og beleglige stæder ved portene her j staden saavelsom og paa Graabrødre torf haver at udviisse, der boder at opsætte, hvor og ingen andenstæds sligt maa falholdes. Og paa det de ey saadan tilladelse skulle misbruge, skal de først paa raadstuen for eder deris eed aflegge, at de icke videndis eller vnder hvad skin, det end og kunde være, noget fordegtigt eller staalet tøy ville kiøbe eller der med handle, saa fremt de ey derfore effter sagens beskaffenhed paa det skarpeste ville ansees og straffes effter loven, saa og at dersom det sig skulle hende, at noget dennem skulle forekomme, som skiellig mistanke kunde havis om, dee det da saavelsom personen, om mueligt er, strax anholder og det for eder paa raadstuen angiver og til dig(!) voris politie mester overleverer. Hvor effter j eder etc. Befalendis etc. Hafniæ d. 29 aprilis 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 320-21.

VII s.301

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 08:09:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top