eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.441

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 299-300
Nummer: 441


<-Forrige . Indhold . Næste->

441.

31 Marts 1690.

Forbud mod Haandkværne.

Kongl. Majts. bref paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at ihvorvel vi forhen ved adskillige voris allernaadigste adgangne forordninger oc befalinger haver forbudet, at ingen haandqværne her i voris kongel. etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn maatte lides eller tilstedis, men at de alle uden forskiel skulle afskaffis oc i stykker slaais, ikke des mindre maa vi dog meget ugierne fornemme, hvorledis en deel her sammesteds, fornemmeligen i de Ny boder oc ved voris laboratorium paa Christianshafn, tvert imod bemelte voris befalinger endnu skal have haandqværne hemmelig staaendis, hvor paa de ikke alleene skal maale for dennem self, men end oc lade andre der paa maale, os j voris consumptions rettighed til stoer afbræk oc skade, da advaris oc befalis hermed alvorligen alle oc en hver, vere sig hvo det vere kand, som saadanne haandqværne endnu kunde have, at de inden fiorten dagis forløb fra dette voris brefs lovlig forkyndelse samme deris haandqværne hos voris cammer raad os elskel. Edvart Krusse angiver oc leverer, hvorfor de skal nyde betaling, saaviit de efter ret oc billighed eragtes at kunde vere værd. Men skulle nogen fordriste sig til, denne voris alvorlig advarsel oc befaling at sette til side oc deris haandqværne fremdelis uangivet hos sig beholde, skal de, som siden der med betrædis, have forbrudt for hver haandqværn et hundred rixdlr., halfparten til angiveren og den anden halve part til bemelte voris cammerraads disposition, oc saafremt de ey midler der til skulle have, da uden ald naade at straffis med arbeyde udi iern paa Bræmmerholm paa et, to eller tre aars tid efter sagens beskaffenhed. Hvorefter alle oc en hver vedkommende sig allerunderdanigst haver ut rette oc for skade tage vare. Oc byde vj hermed oc befale os elskel. præsident, borgemestere oc raad her i staden saavelsom alle andre, som denne voris anordning under vort cancellie seigl tilskikket vorder,

VII s.299

at de den paa behørige steder til alles efterretning lader læse oc forkynde oe siden derover alvorligen holder. Givet etc. Hafniæ d. 31 martij 1690.

Sæl. Reg. XXXVI. 321-22.

VII s.300

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 07:53:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top