eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.432

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 293-294
Nummer: 432


<-Forrige . Indhold . Næste->

432.

4 Feb. 1690.

Om Indkvartering.

Etatz raad Jens Harbo med fleere.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom adtskillige klagemaale tiid effter anden over stand qvarterernis ulighed her j vores kongl. residentz stad Kiøbenhavn for os allerunderdanigst ere jndkomne, da er voris allernaadigste villie og befaling, at j her efter en gang hver maanet tilsammen træder og om standqvartererne her sammestedtz paa beste maader confererer, saaledis at standqvartererne over heele Kiøbenhavn og Christianshavn deris ligning kand giøres og udreignis

VII s.293

effter hussenes grund taxt og dend fra os elskelige voris deputerede ved land og søe staten maanetlig gifne rulle og extract paa, hvor mange portioner dend her j staden og castellet Friderichshavn værende militie bør at nyde, dissligeste at een hver stat ej fleere portioner paaleggis, end dend med rette og proportionaliter effter huussenes grundt taxt bør at have. Dog at borgerskabet de to tusinde portioner, som dennem for deris næring og brug forud er paalagt, fremdeelis beholder. Dragendis en hver af eder tilbørligen omsorg for sin stat, at ingen derunder (undtagen de, som voris allernaadigste frihed ved sær breve allerunderdanigst haver erholdet eller dend efter voris udgangne forordning nyder) bliver forskaanet, ej heller at dend eene frem for den anden eller med meere, end hannem effter hans huses grund taxt og proportioners udreigning kand tilkomme, vorder betynget. Og dersom nogen kunde formeene sig med fleere portioner end hannem kunde tilkomme at være graveret, ville vj allernaadigst, at j hannem paa ansøgning fornøden underretning derom meddeeler. Dermed skeer vor willie. Befalendis etc. Skrevit etc. Hafniæ d. 4 februarij 1690.

Commissarierne, til hvilke dette bref udgik, waare effterskrefne, nemlig etatz raad Jens Harbo, etatz raad Hans Nanssen, cancelliraad Olluf Rømmer, rector academiæ og politie mester Claus Rask.

Sæl. Tegn. XLVII. 245.

VII s.294

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 20 19:01:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top