eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.430

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 292-293
Nummer: 430


<-Forrige . Indhold . Næste->

430.

24 Dec. 1689.

Bestalling for en Organist ved Holmens Kirke.

Christian Geist.

C. 5. etc. confirmation paa effterskrefne bestallings bref etc.

Jeg Niels Juel til Taasinge och Erichsholm, ridder, Kongl. Majts. gehejme oc admiralitetz raad, saa oc general admiral lieutenant, kiendis oc hermed vitterlig giør, at ieg paa Hans Kongl. Majts. min allernaadigste herre oc kongis allernaadigste villie oc behag haver antaget oc bestilt nerværende Christian Geist at skal være

VII s.292

organist til Bremmerholms kirke udj afgangne sal. Johan Lorentzis sted. Hvorfore hand aarlig skal nyde af kirken, som kirke-værgen hannem skal betale, 100 rdr., som fra dato skal begynde oc angaa oc siden aarligen continuere, saa lenge hand bemelte sin organjst tieniste j alle maader forsvarlig oc paa de ordinaire tjder enten selver eller ved gode døgtige svenne forseer. Dog selver j synderlighed dend tjme om torsdagen at opvarte, ligesom hans formand Johan Lorentz for hannem giort haver, jtem verket forsvarligen vedligeholde, saa vit hannem vedkommer oc j andre kirker brugeligt. Til ydermeere vitterlighed haver ieg etc. Datum Kiøbenhafn den 1 may anno 1689. Niels Juel. (L. S.)

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 24 decembris 1689.

Sæl. Reg. XXXVI. 246-47.

VII s.293

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 20 18:48:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top