eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.427

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 291
Nummer: 427


<-Forrige . Indhold . Næste->

427.

2 Okt. 1689.

Om Underslæb ved Konsumtionen.

Kiøbenhavns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, at jblant de underslef, som ved consumptionens oppebørsel j voris etc. Kiøbenhavn kand foregaa, skal hid indtil ingen fleere være gaaen j svang end ved maal-verket, særdelis formedelst møllernis kudskers u-troskab, een deel med og een deel jmod derjs hossbonders villie, j det de paa deris vogne, naar de dermed omkiører, skal medtage baade korn, som iche er for acciset, saa og et slags korn for et andet, dissligeste kiøre tiire paa een seddel end en gang. Og formedelst at der er bleven truet med, at de for saa danne deris strafværdige forsseelsser skulle enroulleris for soldater, skal de fleeste møllere derjmod nu være bleven saa sindede, at de j deris sted bruger soldater til kudske, hvilke de vel veed icke at have frygt derfor eller at anssee en liden straf jmod den fordeel, de sig der ved kand giøre, da ville vj hermed alvorligen have forbudet alle møllere j Kiøbenhavn og Christianshavn, saa vel som der uden for boende, at bruge andre kudske end de, som tiener j deris brød for kost og løn og ej ere andensteds engagerede, saa fremt de icke, hver gang de der jmod befindis at handle, ville have deris heste og vogn forbrudt til consumptions betiendterne og derforuden betale tie rixdl. j straf til politiemesteren og hans betienter eller andre angivere. Thj er voris etc., at j dette paa behørige steder til alles effterretning strax lader læsse og forkynde og siden der over forsvarligen holder. Dermed etc. Koldinghuus d. 2 octobris 1689.

Sæl. Tegn. XLVII. 184-85.

VII s.291

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 20 18:37:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top