eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.426

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 290-291
Nummer: 426


<-Forrige . Indhold . Næste->

426.

30 Sept. 1689.

Om Undersøgelse af Bryggerlavets Klager.

Hr. Jens Juel med flere.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom store klagemaal tiid effter anden for os allerunderdanigst ere indkomne over de privilegier og artichler, som vj bryggerlauget her j voris etc. Kiøbenhavn dend 27 martij anno 1687 allernaadigst haver givet, ligesom de skulle være icke alleene dend største deel aff borgerskabet til merkelig tynge og besværing, men end og proprietarierne paa landet til hinder og præjudice at faa solt hvis korn, de kand have at afhænde, da er voris etc., at j strax udj conferentz tilsammen træder, des beskaffenhed tillige med hvis eder tilforn angaaende bryggerlaugetz besværing allernaadigst er anbefalet, med største flid efftertencker og med hin anden overvejer og os derom eders allerunderdanigste udførlig erklering og betenckende till videre allernaadigste resolution med allerforderligste skrifftlig tilstiller, hvorledis j formeener, at det her effter med bryggerierne her j staden for det almindelig gafn og beste tienligst kunde forholdis, enten at bemelte bryggerlaugs articler fremdelis bliver, ved magt staaende, eller at bryggerierne tilladis oc frj gives paa dend maade, som det tilforn vaar brugeligt, eller og om j noget bedre expedient der udi kunde finde, hvorved saadanne klagemaal og besværinger kunde forrekommis og bryggerierne i en rolig stand settis.

VII s.290

Ellers forstendigis eder hermed, at vj allernaadigst haver befalet os elskelig hr. Conrad greve af Reventlow etc., hr. Otto Scheel etc. og hr. Knud Tot etc. at træde til eder udj denne saavelsom j dend forrige eder allernaadigst anbefalede commission anlangende bryggerlaugets bessværinger over Peter Klovmand samt tvende bryggere j Christianshavn og samme tvende commissioner tillige med eder behørigen at effterkomme. Dersom j og icke altiid formedelst andre voris forretninger eller lovlig forfald etc. Dermed etc. Hafniæ d. 30 septembris 1689.

Sæl. Tegn. XLVII. 309-11.

VII s.291

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 20 18:32:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top