eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.425

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 289-290
Nummer: 425


<-Forrige . Indhold . Næste->

425.

26 Sept. 1689.

Om Strid i Bryggerlavet.

Hr. Jens Juel med flere.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Hvad oldermændene for bryggerlauget her udj voris etc. Kiøbenhavn for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage anlangende dend jndpas, dennem udj deris brygger næring skal tilføjes af Peter Klovmand paa voris bryggerhuus samt Anders Anderssen, Nicolaj Sørenssen og Cornelius Nissen, bryggere j Christianshafn, kand j af hosfølgende copier af

VII s.289

deris allerunderdanigste supplication og et der over ergangne tings vidne udførligere see og fornemme. Thj er voris etc., at j strax om fornefnte bryggerlaugs allerunderdanigste andragende og begiering udj conferentz tilsammen træder og, dersom j fornøden eragte, parternis meening og paastaaende jmod hin anden nærmere at fornemme, da dennem for eder til forhør lader indkalde og siden, naar j alting vel haver fornommet, der over med fliid delibererer og os om des beskaffenhed eders allerunderdanigste erklæring og betenkende til videre etc. Skulle j og iche alle altiid, formedelst andre voris forretninger eller andet lovlig forfald, paa de bestemte tiider kunde tilsammen komme, da maa denne commission dog derfor icke opsettis, men skal af de tilstede kommende, det allersnariste mueligt er, til endelighed befordris. Dermed etc. Hafniæ d. 26 septembris 1689.

Commissarierne vaare: hr. Jens Juel, hr. Christopher Seested, hr. Michel Wibe, hr. Peter Brandt, Hans Nanssen, Niels Bendtzen, Jørgen Elers.

Sæl. Tegn. XLVII. 208-09.

VII s.290

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 20 18:00:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top