eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.421

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 287-288
Nummer: 421


<-Forrige . Indhold . Næste->

421.

31 Avg. 1689.

Bestalling for en Mægler.

Gustavus Meyer.

C. 5. etc. confirmation paa effterskreffne bestalling etc.

Præsident, borgemestere oc raadmænd j dend kongl. residentz stad Kiobenhafn giøre vitterligt, at efftersom Hans Kongelig Majts. voris etc. os allernaadigst haver forundt etc., saa effter at nu behøvis oc er fornøden een mægler, som stadens jndbyggere oc andre ud-

VII s.287

lændiske kunde betiene oc gaa til haande, da haver vj hermed bestilt oc antaget, saasom vj oc etc. agtbar oc velforstandige mand Gustavus Meyer, borger oc jndvaaner her j staden, til at være stadens mægler her j Kiøbenhafn. Udj hvilken sin bestilling hand haver sig som en flittig oc tro mægler vel eigner etc. Oc ellers haver hand udj ald underdanighed at rette sig effter loven oc Hans Kongl. Majts. allernaadigste forordning om mæglerne her udj staden af dato 26 ianuarij 1684, hvorpaa hand her til os paa Raadstuen for een siddendis ret haver aflagt sin mægler eed. Des til vidnisbyrd under voris stads jndseigl oc raadstue notarii underteignelse. Kiøbenhafns raadstue den 27 iunij anno 1689. (L. S.) C. P. Helt.

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Friderichsborg d. 31 augusti 1689.

Sæl. Reg. XXXVI. 190-92.

VII s.288

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 20 17:44:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top