eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.416

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 285
Nummer: 416


<-Forrige . Indhold . Næste->

416.

27 Avg. 1689.

Om en ulovlig Forening af Kræmmere.

Albret Gyldensparre med flere.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom oss elskelig Clavs Rask til Raskenberg for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis nogle unge kræmmere tillige med kræmmer svennene udj voris etc. Kiøbenhavn skal paa en og anden sted have holdet sammenkomst og oprettet jmellem dennem self jndbyrdis vedtægter eller skraaer, tvert jmod voris allernaadigste forordning af dato d. 6 may anno 1682, da som hand den 17 augustj sidst forleden skal have funden deris lade og protocol med videre, som de udj saa maader haver indrettet, og samme strax udj kremmernis compagnie huus ladet hensette, er voris etc., at j retter eders lejlighed effter, de vedkommende parter paa en belejlig tiid og sted med forderligste for eder at lade indstevne og da efter sagens befunden beskaffenhed derudinden endeligen at kiende og dømme, saavit lov og ret er gemes og forsvarligt eragtis, og saadan eders forretning de interesserende paa ansøgning vnder eders hænder og zigneter beskreven give. Dersom og nogle af eder formedelst lovlig forfald etc. Dermed etc. Frederichsborg d. 27 augustj 1689.

Commissarierne vaare disse: Albret Gyldensparre, Holger Parsberg, Hans Frich og Evert Wejdeman.

Sæl. Tegn. XLVII. 156-57.

VII s.285

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 20 12:57:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top