eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.414

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 283-284
Nummer: 414


<-Forrige . Indhold . Næste->

414.

30 Juli 1689.

Om Afhjælpning af Klager over Indkvartering.

Hr. Niels Juel med fleere.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Eftersom vj fornemme, at der skal være adskillige klagemaal over jndqvarteringens u-lighed her udj voris etc. Kiøbenhafn saavelsom Christianshavn, fornemmeligen

VII s.283

der j bestaaende, at en deel sig derfra med deris eiendomme skal unddrage og gandske frjholde, da som dend ny grund taxt paa eiendommene her sammestedtz nu skall være ferdig giort, er voris etc., at j eder baade den gamle og den ny grund taxt strax foretager, dennem jmod hin anden confererer og der hos med flid overvejer, om samme ny grund taxt saaledis befindis at være indrettet, at dend til en bedre lighed udj jndqvarteringen jmellem jndbyggerne her j Kiøbenhavn og Christianshavn kand fast stilles. Hvis iche, da med største flid delibererer, hvorledis j formeener, at jndqvarteringen, jndtil bemelte ny grund taxt effter eders tycke blef forandret, best kunde proportioneris og lignis effter dend maade, som det hid indtil brugeligt haver været, og os derom eders allerunderdanigste betenchende til videre voris allernaadigste resolution med allerforderligste tilstiller. Dersom j og icke alle saa lige altiid kunde tilsammen komme, ville vj allernaadigst, at naar fem af eder tilstede møder, de samme da med denne commission, som ingen ophold kand taale, skal fortfare og dend behørigen til ende giøre. Dermed etc. Hafniæ d. 30 iulij 1689.

Commissarierne vaare disse: hr. Niels Juel, hr. Hans Schach, hr. Peter Brandt, hr. ober secreterer Moth, hr. estats raad Hans Nansen, hr. hof marskalck Johan Otto von Rabe, Christian Schiønning, Cosmus Borneman og Hans Jenssen Stampe.

Sæl. Tegn. XLVII. 139-40.

VII s.284

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 20 12:48:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top