eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.409

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 265-267
Nummer: 409


<-Forrige . Indhold . Næste->

409.

8 Juni 1689.

Om Forbedring af Brandvæsenet.

Kiøbenhavns professores.

C. 5. Wor naade tilforn. Saasom vj af ober directeurerne over brandvæsenet her j voris etc. Kiøbenhavn deris til os allervnderdanigste indgifne memorial allernaadigst fornemme, at til det ny brandverks completering skal behøves fem nye vandspøjter, saa og fem huuse (et hvert vngeferlig paa to hundrede rixdaler) til at forvare vandkarrene vdj, som ved brandverket ere anordnede, hvor af Vor Frue kirke her j staden for dens meenighed kand tilkomme

VII s.265

een vandspøite at forskaffe og samtlige geistligheden her sammesteds et af huusene at bekoste, saa er voris etc., at j den anordning giør, at samme wandspøite med dens anbringer, slanger og instrumenter vorder af fornefnte kirkis midler med forderligste bekostet og forfærdiget, saa og at j tillige med præsterne, som os elskelig doct. Hans Bagger etc. haver faaet sær befaling om, proportionaliter betaler eders contingent til bemelte huuses opbyggelse, saa at med dets bygning, det snareste mueligt er, kand fortfaris. Dermed etc. Hafniæ d. 8 iunij 1689.

H. Conrad greve af Reventlov.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Saasom vj af ober directeurerne over brandvæsenet her j voris etc. Kiøbenhavn deris etc. allernaadigste fornemme, at til det nye brandtverks completering skal behøvis fem ny vandspøiter, hvoraf ste. Peders kirke her j staden for dens meenighed kand tilkomme een at forskaffe, saa er voris etc., at du den anordning giør, at samme wandspøite med dens anbringer etc. vorder af fornefnte kirkis middeler med forderligste bekostet og forfærdiget. Dermed etc. Hafniæ d. 8 iunij 1689.

D. Hans Bagger.

C. 5. Wor naade tilforn. Saasom vj af ober directeurerne etc. fornemme, at der skal behøvis fem huusse, et hvert vngefehrlig paa to hundrede rixdlr., til at forvare de vandkar vdj, som ved brandverket her sammestedtz ere anordnede, hvor af samtlige geistligheden her j staden kand tilkomme, et huus paa deris egen bekostning at forskaffe, saa er voris etc., at du strax tilholder samtlige præsterne saavel j Christianshafn som her j Kiøbenhavn, deris contingent dertil proportionaliter at betale tillige med professorerne, som sær ordre derom har bekommett, saa at samme huus med forderligste kand vorde opbygt og forfærdiget paa det sted, hvor det af commendanten og magistraten anviist vorder. Dermed etc. Hafniæ d. 8 iunij 1689.

Hr. Peter Brandt.

C. 5. Wor gunst tilforn. Saasom vj af ober directeurerne etc. fornemme, at der skal behøvis fem huuse, et hvert ungefehrlig 200 rixdlr. at reigne, til at forvare de vandkar udj, som ved brandtverkitt her sammestedz ere anordnede, saa have vj os allernaadigste paataget, de trende huuse der af for voris hof og søe estat samt tøighuus at forskaffe. Thj er voris etc., at du saadan anordning giør, at samme trende huuse med forderligste bliver opbygte og for-

VII s.266

færdigede paa de steder her j staden, hvor det etc. Dermed etc. Hafniæ d. 8 iunij 1689.

Sæl. Tegn. XLVII. 102-05.

VII s.267

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 19 19:48:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top