eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.401

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 260
Nummer: 401


<-Forrige . Indhold . Næste->

401.

27 April 1689.

De Ejendomme i Ny Hollænderby, der ere solgte af Hollænderne, skulle dog vedblive at beholde samme Privilegier og Ret, som ere givne denne By i Almindelighed.

Albret Güldensparre med fleere.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj effter os elskelig Albret Güldeneparre, voris estats oc commerce raad, Abraham Wüst, assessor j voris camer collegio, Marie afgangne Claus Limes, Kirsten afgangne Hans Knudsen Leegaards, Gerhard Koberow oc Hans Lewesen, jndvaaner her j voris etc. Kiøbenhafn, deris herom etc. samt os elskelig H. Adam Levin Knut til Gisselfeld oc Assendrup gaarde, voris ober camerjunker oc amtmand over Kiøbenhafns amt, hans herpaa iligemaade allerunderdanigste giorde erklæring allernaadigst haver bevilget oc tilladt, saa oc etc., at, u-anseet de dennem nogle heele-, halve- eller fierde part-gaarder oc huuse udj dend Nye Hollænder bye her for voris etc. Kiøbenhafn samt der tilliggende jorder udi markerne skal have tilforhandlet, maa oc skal samme gaarde, gaards-parter oc jorder dog udj alle de under bemelte Hollænder byes allernaadigste gifne privilegier u-foranderlig incorporerede være oc forblive, saa lenge bemelte supplicanter gaardene med fornøden bygning oc behøvende huusholding af folch oc qvæg forsyner, deris afgrøde paa boeligerne sammestedz lader udføre, der udtære oc til deris anpart af byens afgiffter, rejser oc andet j rette tjde svarer, saa oc ellers under bemelte byes ret, for saavit deris gaarde oc eyendomme sammestedz vedkommer, stander oc dennem effter dend Gamle oc Nye Hollænder byes privilegier j alle maader retter oc forholder. Forbydendis etc. Hafniæ d. 27 aprilis 1689.

Sæl. Reg. XXXVI. 82-83.

VII s.260

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 19 18:33:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top