eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.389

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 252-253
Nummer: 389


<-Forrige . Indhold . Næste->

389.

9 Feb. 1689.

Om Læretiden i Bartskærlavet.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom nogle af bartskerne paa bartsker laugetz vegne her j voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis tid effter anden hid til staden fra een oc anden kiøbsted her i vort riige Danmark skal være ankommen adskillige unge bartsker-svenne, hvoraf een deel saa gandske slette oc u-erfarne j bartsker-konsten skal være befunden, at de snart iche ret haver kundet barbere, end sige at dennem skulle be-

VII s.252

troes, nogen skade paa it menniskis legeme at curere, da paa det derpaa motte raadis boed, have vj allernaadigst for got befundet at anordne oc befale, saa oc hermed anordner etc., at hvilken bartsker i kiøbstæderne her j vort riige Danmarch, som nogen dreng udj lære enten allereede haver eller hereffter antager, skal være tilforbunden, det strax hos oldermanden for bartsker-lauget her sammesteds Severin Petersen (hos hvem vj allernaadigst haver bevilget, at oldermand-skabet fremdeelis, saa lenge hand det self begierer, u-foranderlig skal forblive) at angive oc drengens nafn ved dag oc datum udj laugsbogen lade indskrive, saaavelsom oc derhos lovlig bevjs fremsende, hvor oc naar hand er fød. Men naar hand sine lære-aar haver udstanden, skal hand self indstille sig her for bartsker-lauget oc af nogle af de ældste mestere lade sig examinere. Befindis hand da døgtig for een svend, skal hannem hans lærebref af bartsksr-lauget meddeelis. Men findis hand u-døgtig, skal hand paa nye tiene for dreng hos een mester her j lauget paa it halft, it heelt eller half andet aars tid, efftersom hans u-døgtighed eragtis til. Hvoreffter alle oc een hver vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Oc byde vj hermed magistraten j kiøbstæderne, oc hvor dend iche er, da byefogderne, at de denne voris anordning, som dennem under voris cancellie-seigl tilskiches, paa behørige steder etc. Givet etc. Hafniæ d. 9 februarij 1689.

Sæl. Reg. XXXVI. 28-29.

VII s.253

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 19 16:34:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top