eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.376

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 243
Nummer: 376


<-Forrige . Indhold . Næste->

376.

10 Nov. 1688.

Handelsprivilegium for Vigant Michelbecker.

Wigant Michael Becher.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj effter voris kieldermesters Wigant Michelbechers allerunderdanigste etc. af sær kongelig naade oc j allernaadigst henseende baade til de mange børn, hand haver, saa oc til dend stoere bekostning, som hand haver giort paa hans j boende gaard oc adskillige deromkring liggende huuse oc vaaninger til stadens zirath af nye at lade opbygge, allernaadigst haver bevilget oc tilladt, saa oc hermed, dog uden nogen conseqventz for andre, allernaadigst bevilger oc tillader, at hand udj bemelte hans nye opbygte huuse oc vaaninger foruden nogens paatale, frj oc u-behindret, maa handle en gros oc j smaa partier uden underskeed med alle slags vare, j hvad nafn de have kand, silkestoffer undtagen, som voris toldordinance tillader at maa indføris oc forhandlis, imod dend allernaadigste paabudne tolds oc anden rettigheds erleggelse. Oc som hand paa nogle aars tid haver holdet een tienere til at rejse uden lands for at indkiøbe j Frankerige oc Engeland adskillige galanterier af kostbare kniplinger, baand oc andet, saa maa hand oc samme handel fremdeelis u-behindret enten en gross eller i smaa partier nyde oc beholde. Oc naar det hannem ey lyster, saadan handel lengere alleene at have, maa hand samme overdrage til de af hans børn eller svoger-sønner, som udj forskrefne hans huuse kunde boe oc til handlingen inclinere, hvilke dermed maa handle med lige vilkor oc rettighed, som vj hannem self dertil allernaadigst forundt oc givet haver. Forbydendis etc. Hafniæ d. 10 novembris 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 683-84.

VII s.243

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 19 07:25:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top