eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.370

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 239-240
Nummer: 370


<-Forrige . Indhold . Næste->

370.

9 Okt. 1688.

Privilegium for et Glasværk.

Philip Lewenstein oc hans interessenter.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom voris undersaat os elskelig Philip Lewenstein for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis hand tillige med sine interessenter tilsindz ere, it manufactur af christal oc andre glas her j voris etc. Kiøbenhafn at lade indrette, hvorpaa hand allerunderdanigst formeener med tjden saa stoer mengde af cristal oc andre glas at skal kunde forarbeidiges, at vore riiger oc lande nochsom skulle kunde vorde forsynet, da have vj effter allerunderdanigste etc. oc j allernaadigst henseende til dend

VII s.239

stoere bekostning, som hand oc hans interessenter paa samme manufactur-verk at lade indrette maa giøre, allernaadigst bevilget oc forundt, saa oc hermed bevilger oc forunder dennem derpaa efterskrefne privilegier oc friheder j tyve nestfølgende aar, nemlig:

1. Maa ingen anden, j hvo det være kand, være tilladt, sig imidlertid enten her j staden eller andenstedz her j vore riiger paa forskrefne manufactur at nedsette.

2. Hvis materialier, som hans oc hans med-interessenter til bemelte manufactur-verks fortsettelse fra fremmede stæder forskriver, maa de toldfrj lade indføre. Saa maa de oc uden tolds erleggelse lade udføre til fremmede stæder, hvis de af forskrefne her forarbeidende vare der agter at forhandle.

3. Naar forbemelte manufactur-verk j saadan stand er kommen, at vore riiger af de derpaa forarbeidende vare kand blive forsynet, ville vj tolden paa saadanne fremmede mnnufacturer allernaadigst forhøye.

4. Endeligen maa de oc deris manufacturhuus, saavelsom oc de dertil hørende folck oc betienter for alle real oc personel skatter, tynge oc paalæg allernaadigst være frj oc forskaanet. Oc ville vj ellers samme manufactur-verk, efftersom vj allernaadigst fornemmer, at det tiltager, med vjdere kongelig naade allernaadigst vjde at ansee.

Thj forbyde vj alle oc een hver, forbemelte Philip Lewenstein oc hans med-interessenter herimod, efftersom forskrevet staar, at hindre eller j nogen maade indpas eller forfang at giøre, under vor høyeste u-naade. Givet etc. Hafniæ d. 9 octobris 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 652-54.

VII s.240

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 18 19:27:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top