eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.362

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 236-237
Nummer: 362


<-Forrige . Indhold . Næste->

362.

4 Avg. 1688.

Om de reformerte Præsters Boliger.

Kongl. Majts. bref.

C. 5. giøre alle vitterligt, at som vj tilforn allernaadigst haver forundt oc skenket de reformerede her j voris etc. Kiøbenhafn een pladz, udj Gothers gade beliggende, derpaa een kirke at opbygge, oc som vj nu udj allernaadigst erfaring kommer, at præsterne til samme meenighed sig haver paataget, paa hvis, som af samme pladz fra kirken oc kirkegaarden øfrigt bliver, huuse til deris residentzer af deris egne midler at opsette, da have vj effter bemelte præters oc eendeel de ældstes deris etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saasom vj oc etc., at bemelte præster maa hvis huuse, som de saaledis paa samme pladz af deris egne midler enten allereede haver ladet bygge heller hereffter byggendis vorder, som deris egne med ald deris tillæg, till hvem de lyster, pandtsette, men ey til nogen at bortselge eller afhænde, uden naar de enten ved døden afgaar eller oc de paa andre maader fra meenigheden kommer, da de eller deris arvinger bemelte huuse oc vaaninger med alt hvis, som dertil nu ligger eller

VII s.236

hereffter tillagt vorder, kirken først skal tilbyde, som aar oc dag dereffter for billig betaling skal stande til løsning. Oc hvis kirken dennem dereffter ey vil udløse, da dennem frit for at stande at selge, til hvem de lyster, oc som de best veed og kand. Forbydendis etc. Hafniæ d. 4 augustj 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 594-95.

VII s.237

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 18 19:00:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top