eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.349

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 229
Nummer: 349


<-Forrige . Indhold . Næste->

349.

22 Maj 1688.

Benaadning for Snedker Johan Steenbuch.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledis Johan Steenbuch, forige oldermand for snedker-lauget her j voris etc. Kiøbenhafn, sig imod eder hans foresatte øfrighed med u-sømmelig skrifter skal have udladet oc af eder derfor være bleven arresteret, da i hvor vel vj nochsom aarsag kunde have, hannem for saadan sin formastelse med exemplar straf at ansee, iche dismindre ville vj dog endnu denne gang af sær kongelig naade oc mildhed oc j allernaadigst henseende til hans slette vilkor oc tilstand hannem derfor allernaadigst have forskaanet, saa at hand iche alleene af hans arrest strax paa frj foed maa oc skal stillis, medens end oc hereffter som tilforn lige ved een anden mester j snedicher lauget frj oc u-behindret nyde sin laugs rettighed med svenne oc drenge paa arbeide at antage oc holde samt vjdere, laugs artichlerne hannem kand tillade, naar hand eder saa vel til raadstuen som til byetinget tilbørligen erklærer oc sig ellers skrifftligen reverserer, at hand sig hereffter fra ald vjdere u-roelighed skal entholde, saa fremt hand ey høy straf u-fejlbar vil være undergiven. Dereffter j eder allerunderdanigst haver at rette oc hannem sligt til allerunderdanigste effterretning strax at forstendige, saa oc naar hand, som før er meldt, eder haver erklæret oc sig reverseret, da dend anordning giøre, at hand forskrefne sin laugs rettighed u-formeent maa nyde oc bruge. Befalendis etc. Frederichsborg d. 22 may 1688.

Sæl. Tegn. XLVI. 435-36.

VII s.229

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 18 09:25:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top