eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.341

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 225
Nummer: 341


<-Forrige . Indhold . Næste->

341.

10 April 1688.

Om Tilvejebringelse af Penge til Christianshavns Kirkebygning.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj af eders til os allerunderdanigste indgifne supplication allernaadigst fornemme, at j effter voris til eder den 12 iulij udj nest forleeden aar 1687 allernaadigst udstedde befaling haver optaget til Christianshafns nye kirkes opbyggelse 18000 rdlr., hvilke iche skal kunde forslaa, mens at dertil, foruden hvis derpaa allereede er bekostet, endnu 44000 rdlr. ville medgaa, som j allerunderdanigst begierer at maatte faa at vjde, hvorfra samme penge skal indkomme, da som vj dend 13 martij nest afvigt allernaadigst haver anordnet oc befalet, at de penge, som vj af kirkerne her j vort riige Danmark til bemelte kirkes bygnings befordring allernaadigst haver bevilget, skal udj nestfølgende fjre aar, dog af kirkerne her j voris etc. Kiøbenhafn inden dette aars udgang, erleggis oc betalis, er voris etc., at j til fornefnte Christianshafns nye kirkes bygnings fortsettelse skal bruge oc optage saa mange af Børnehuusets oc Vor Frue skoles capitaler, som fornøden eragtis. Oc dersom j iche samme capitaler haver ladet opsige, haver j at transportere obligationerne til andre, som penge derfor ville give. Dermed etc. Hafniæ d. 10 aprilis 1688.

Sæl. Tegn. XLVI. 406.

VII s.225

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 18 08:34:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top