eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.332

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 214-215
Nummer: 332


<-Forrige . Indhold . Næste->

332.

31 Marts 1688.

Det tillades tydske Jøder at spinde eller handle med Tobak under visse Betingelser.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj allernaadigst haver for got befundet at anordne oc befale, saasom vj oc etc., at ingen af de tydske jøder maa hereffter j vore riiger Danmark oc Norge enten self eller ved andre, under hvad skin det oc maatte være, nogen slags tobach lade spinde, ey heller nogen handel med tobachsblader eller spunden tobach drive, med mindre een hver af dem for det steds øfrighed, hvor de ere boende eller sig opholder, trej uger effter denne voris forordnings lovlig publication vil erklære sig til at skaffe en nøyagtig caution for at skal opbygge for sig oc sin familie it huus j det ringeste paa sex fag oc toe lofft høyt, som ud til gaden paa alle fjre sider skal være grundmuuret, her j Christianshafn inden st. Hans dag udj tilkommendis aar 1689 paa det sted, som vj dennem der til allernaadigst ville lade udvjse. Befindis nogen af samme tydske jøder, som sig ey hertil vil beqvemme, siden at spinde eller forhandle nogen slags tobach, skal hand have forbrut ald dend tobach, hand betrædis med, halfparten til angiveren oc dend anden halve part til Børnehuuset udj Christianshafn, saa oc derforuden være

VII s.214

pligtig at betale til Christianshafns nye kirkis opbyggelse 100 rdlr. Skulle oc nogen af voris undersaatter fordriste sig til, under nogen prætext at annamme tobach af bemelte tydske jøder til at spinde eller forhandle for dem, skal dend, som der j skyldig kunde findis, foruden forberørte straf ansees som voris mandatz motvillig overtræder. Dog ville vj her udj have de jøder, som j vor stabbelstad Fridericia enten allereede bygger oc boer eller herefter byggendis oc boendis vorder, saavit undtagen, at de derpaa stedet deris handel oc næring effter de staden allernaadigst gifne privilegier u-formeent maa nyde oc bruge. Hvoreffter alle oc een hver etc. Oc byde vj hermed oc befale voris stifftbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter, borgemestere oc raad, fogder oc alle andre vedkommende, som denne voris forordning under voris cancellie seigl tilskichet vorder, at de dend paa behørige steder til allis effterretning strax lader læse oc forkynde. Givet etc. Hafniæ d. 31 martij 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 486-87.

VII s.215

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 19:49:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top