eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.331

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 213-214
Nummer: 331


<-Forrige . Indhold . Næste->

331.

13 Marts 1688.

Om St. Petri Kirkes Bidrag til Christianshavns Kirke.

H. Conrad greve af Reventlow.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom vj allernaadigst haver for nødvendigt befunden at paalegge kirkerne her j voris etc. Kiøbenhafn een ljdelig hielp til Christianshafns kirkes opbyggelse,

VII s.213

hvoriblant vj den 19 aprilis anno 1687 allernaadigst haver modereret oc sat st. Peders kirke lige ved st. Nicolaj kirke for 100 rdlr., som dend aarligen j de første 10 aar skulle betale, oc vj nu allernaadigst fornemme, at bemelte Christianshafns kirkes bygning ey kand taale saa vitløfftige terminer at opbie, da ville vj allernaadigst, at hvad som paa samme 10 aars bevilgede penge hos bemelte tvende kirker kand restere, u-fejlbarligen oc uden nogen afgang skal betalis j nerværende aar til tvende terminer, nemlig halfparten til dend 11 iunij nu førstkommendis oc dend anden halve part til den 11 decembris nest effter. Thj er voris etc., at du dend anordning giør, at forskrefne penge vorder saaledis, som før er meldt, af bemelte st. Peders kirke u-fejlbarligen erlagt til os elskelig doct. Hans Bagger etc., som derimod skal tage, dig derfor tilbørligen qvitere oc samme penge siden tillige med de andre kirkers contingent her af stifftet til magistraten her j staden imod deris qvitering fra sig levere. Hvilken hielp bemelte st. Peders kirke, om dend j sin tid dend skulle behøve, sig effter voris forige ordre igien kand have at forvente. Dermed etc. Hafniæ d. 13 martij 1688.

Sæl. Tegn. XLVI. 371-72.

VII s.214

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 19:45:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top